TH|EN
หน้าแรกการผลิตและบริการ
STANDARD
มาตรฐานการผลิต
ที่ได้รับ
มาตรฐานการผลิต
ที่ได้รับ
GMP (Good Manufacturing Practice)
การรับรองมาตรฐานการผลิต จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ISO 9001
การจัดการวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ
(HACCP) Hazard Analysis Critical Control Point
การวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเป็นระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร
QUALITY
การผลิตระดับสากล

บริษัท ปากน้ำอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด

มีขั้นตอนกรรมวิธีที่มีการควบคุมคุณภาพ และเทคโนโลยีการผลิต ที่มีความทันสมัยได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่ง เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมวางจำหน่าย
 

  • สกรีน พิมพ์ โลโก้ สินค้า
  • รองรับระดับอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมอาหาร
  • ผลิตตามขนาดมาตรฐาน ผลิตขนาดพิเศษ หรือตามขนาดของลูกค้า
SERVICE
บริการของเรา

บริการให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก ฟรี!

บริการผลิตถุงพลาสติกตามสั่ง
/ออกแบบถุงพิมพ์

รองรับการทำงาน
กับลูกค้าองค์กรทุกระดับ

บริการจัดส่งตรงตามกำหนดการ (Just In Time)

รับประกันสินค้าภายใน 7 วัน